پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

عالم شوید.دانا شوید.: تمام مراکز معتبر علمی و صنعتی در اقصی نقاط جهان غف...عالم شوید.دانا شوید.: تمام مراکز معتبر علمی و صنعتی در اقصی نقاط جهان غف...: وقتی من می گویم در معادله عهد عتیق C/ d =Pi صورت کسر متعارفی C/ d محیط دایره مجهول و ناشناخته است .  تمام فکر و ذکر مرا کز با ی...

تمام مراکز معتبر علمی و صنعتی در اقصی نقاط جهان غفلت زده اند.
وقتی من می گویم در معادله عهد عتیق C/ d =Pi صورت کسر متعارفی C/ d محیط دایره مجهول و ناشناخته است .
 تمام فکر و ذکر مرا کز با ید به این سمت و سوی جلب شود .که چه شنیده اند.
من می گویم این معادله عهد عتیق حل نشده به ما رسیده است.عقل حکم می کند که به من امان ندهند تا ریشه کار به دست شان برسد.
حال که می گویم : من این معادله دست و پا گیر قرون و اعصار را حل کرده ام باید به فوریت در صدد برآیند که این ادعا تا کجا صادق است.
متاسفانه مراکز علمی و صنعتی جهان درک مطلب نکرده در غفلت کامل غوطه می خورند..
آیا بااین مراکز علمی و صنعتی ، جهان ما پیشرفته است؟
من که باور نمی کنم .
مطلب رااین گونه به پایان ببرم .
معادله عهد عتیق  حل نشده به ما رسیده را. من با دقت بامنطق با استدلال حل کرده ام . بنا بر تمام قوانین بین الملللی من مالک و کاشف عدد دقیق پی 3.154700538379 هستم
هر کس در هر کجای جهان با این مطلب مخالف است و اعتراض دارد با من مناظره رو در رو درحضور جمع نماید..
www.dinbali.com

عالم شوید.دانا شوید.: آکادمی سلطنتی علوم در انگلستان

عالم شوید.دانا شوید.: آکادمی سلطنتی علوم در انگلستان: این معادله برجای مانده از عهد عتیق C/D =pI چون صورت اش ( C ) کاملا" مجهول و نا مشخص است تا کنون حل نشده باقی مانده است. با این معادله...

آکادمی سلطنتی علوم در انگلستان

این معادله برجای مانده از عهد عتیق C/D =pI چون صورت اش ( C ) کاملا" مجهول و نا مشخص است تا کنون حل نشده باقی مانده است.
با این معادله مهم حل نشده علم و دانش ، مراکز علمی و صنعتی چگونه بر خورد می کنند؟
www.dinbali.com


عالم شوید.دانا شوید.: معادله برجا مانده از عهد عتیق تا امروز حل نشده باق...

عالم شوید.دانا شوید.: معادله برجا مانده از عهد عتیق تا امروز حل نشده باق...: از عهد عتیق این کسر متعارفی ( C/ d ) و یا معادله ( C/ d =Pi ) تا امروز حل نشده باقی مانده است . صورت این کسر متعارفی کاملا" مجهول و ن...

معادله برجا مانده از عهد عتیق تا امروز حل نشده باقی مانده است

از عهد عتیق این کسر متعارفی ( C/ d ) و یا معادله ( C/ d =Pi ) تا امروز حل نشده باقی مانده است .
صورت این کسر متعارفی کاملا" مجهول و نا شناخته است.

عالم شوید.دانا شوید.: بیماری در انسان

عالم شوید.دانا شوید.: بیماری در انسان: بلاهت و حماقت از بیماری های بسیار رایج است.از بیماری ها ی صعب العلاج و غیر قابل درمان هستند . از مشخصه و علامت بیماری گوش داشتن و کری ، چش...

۱۳۹۴ آبان ۲, شنبه

geometry: من معادله عهد عتیق دست و پا گیرC/d = Pi راسرانجام ...

geometry: من معادله عهد عتیق دست و پا گیرC/d = Pi راسرانجام ...: من باکمال اقتدار ثابت کرده ام کسر متعارفی C/d ویا معادله C/d = Pi را کسی تا کنون حل نکرده است .هیچ شواهدی در دست نیست که خلاف این نظر مرا ر...

۱۳۹۴ مهر ۳۰, پنجشنبه

بیماری در انسان

بلاهت و حماقت از بیماری های بسیار رایج است.از بیماری ها ی صعب العلاج و غیر قابل درمان هستند .
از مشخصه و علامت بیماری گوش داشتن و کری ، چشم داشتن و کوری است.
قریب به اکثر مردم به این بیماری مبتلاهستند