پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

پرگار محور مختصات دتکارتی را به چالش کشیده است

دانشمندان بطور کلی با پرگار بیگانه اند .
اصل :
پرگار با دو شاخه سوزنی خود مختصات می طلید.
ریاضیدان آن دو مختصات را تعین کن.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر