پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۱۱, دوشنبه

عالم شوید.دانا شوید.: فقر هندسه اقلیدسی -می نویسم تا بماند یادگار

عالم شوید.دانا شوید.: فقر هندسه اقلیدسی -می نویسم تا بماند یادگار: هند سه اقلیدسی فقیر است .همانگونه که هند سه ریمانی ، هندسه لباچفسکی فقیر است. دایره شکل یکتا است و تعد د آن در بزرگی و کوچکی است . دایره ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر