پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ مهر ۳۰, پنجشنبه

بیماری در انسان

بلاهت و حماقت از بیماری های بسیار رایج است.از بیماری ها ی صعب العلاج و غیر قابل درمان هستند .
از مشخصه و علامت بیماری گوش داشتن و کری ، چشم داشتن و کوری است.
قریب به اکثر مردم به این بیماری مبتلاهستند

۱ نظر:

  1. معادله برجا مانده از عهد عتیق ( C/ d= Pi ) تا امروز حل نشده است

    پاسخحذف