پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

عالم شوید.دانا شوید.: تمام مراکز معتبر علمی و صنعتی در اقصی نقاط جهان غف...عالم شوید.دانا شوید.: تمام مراکز معتبر علمی و صنعتی در اقصی نقاط جهان غف...: وقتی من می گویم در معادله عهد عتیق C/ d =Pi صورت کسر متعارفی C/ d محیط دایره مجهول و ناشناخته است .  تمام فکر و ذکر مرا کز با ی...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر