پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۲, شنبه

geometry: من معادله عهد عتیق دست و پا گیرC/d = Pi راسرانجام ...

geometry: من معادله عهد عتیق دست و پا گیرC/d = Pi راسرانجام ...: من باکمال اقتدار ثابت کرده ام کسر متعارفی C/d ویا معادله C/d = Pi را کسی تا کنون حل نکرده است .هیچ شواهدی در دست نیست که خلاف این نظر مرا ر...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر