پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

عالم شوید.دانا شوید.: معادله برجا مانده از عهد عتیق تا امروز حل نشده باق...

عالم شوید.دانا شوید.: معادله برجا مانده از عهد عتیق تا امروز حل نشده باق...: از عهد عتیق این کسر متعارفی ( C/ d ) و یا معادله ( C/ d =Pi ) تا امروز حل نشده باقی مانده است . صورت این کسر متعارفی کاملا" مجهول و ن...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر