پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

معادله برجا مانده از عهد عتیق تا امروز حل نشده باقی مانده است

از عهد عتیق این کسر متعارفی ( C/ d ) و یا معادله ( C/ d =Pi ) تا امروز حل نشده باقی مانده است .
صورت این کسر متعارفی کاملا" مجهول و نا شناخته است.

۱ نظر:

  1. این معادله عهد عتیق تا کنون حل نشده باقی مانده است.چرا در برابر این مطلب بسیار مهم از جائی صدا بلند نمی شود

    پاسخحذف