پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

آکادمی سلطنتی علوم در انگلستان

این معادله برجای مانده از عهد عتیق C/D =pI چون صورت اش ( C ) کاملا" مجهول و نا مشخص است تا کنون حل نشده باقی مانده است.
با این معادله مهم حل نشده علم و دانش ، مراکز علمی و صنعتی چگونه بر خورد می کنند؟
www.dinbali.com


۱ نظر:

  1. چرا مراکز معتبر علمی صنعتی جهان در برابر این موضوع بسیار مهم علمی بی توجهی نشان می دهند؟

    پاسخحذف