پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

تمام مراکز معتبر علمی و صنعتی در اقصی نقاط جهان غفلت زده اند.
وقتی من می گویم در معادله عهد عتیق C/ d =Pi صورت کسر متعارفی C/ d محیط دایره مجهول و ناشناخته است .
 تمام فکر و ذکر مرا کز با ید به این سمت و سوی جلب شود .که چه شنیده اند.
من می گویم این معادله عهد عتیق حل نشده به ما رسیده است.عقل حکم می کند که به من امان ندهند تا ریشه کار به دست شان برسد.
حال که می گویم : من این معادله دست و پا گیر قرون و اعصار را حل کرده ام باید به فوریت در صدد برآیند که این ادعا تا کجا صادق است.
متاسفانه مراکز علمی و صنعتی جهان درک مطلب نکرده در غفلت کامل غوطه می خورند..
آیا بااین مراکز علمی و صنعتی ، جهان ما پیشرفته است؟
من که باور نمی کنم .
مطلب رااین گونه به پایان ببرم .
معادله عهد عتیق  حل نشده به ما رسیده را. من با دقت بامنطق با استدلال حل کرده ام . بنا بر تمام قوانین بین الملللی من مالک و کاشف عدد دقیق پی 3.154700538379 هستم
هر کس در هر کجای جهان با این مطلب مخالف است و اعتراض دارد با من مناظره رو در رو درحضور جمع نماید..
www.dinbali.com

۱ نظر:

  1. حل موفقتیت آمیز معادله حل ناشده عهد عتیق C/d = Pi ابز آن من است

    پاسخحذف