پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

عدد رسم کردنی نیست

هرکس در هر لباس ودر هر مقامی عدد و رقم را رسم کند از ابله و احمق احمق تر و ابله تر است
www.dinbali.com


۱ نظر:

  1. عالم دانشمند بفهم زن باردار می شود . مردباردار می کند.
    هندسه رسم می کند . حساب محاسبه می کند.

    پاسخحذف