پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

Ruler and Compass: عالم دانشمند بفهم

Ruler and Compass: عالم دانشمند بفهم: این ابزار ها بایکدیگر متفاوت اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر