پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

عدد رسم کردنی نیست

اول عدد گرد و دراز را مشخص کنید بعد رسم نمائید.
ستاره و پرگار فقط خط منحنی و مستقیم می کشند
www.dinbali.com

۱ نظر:

  1. عالم و دانشمند بفهم
    دهان مخصوص خوردن و مخرج مخصوص ریدن است .هر چند هردو سوراخ اند و در یک بدن قرار دارند.
    من و تو نمی توانیم وظایف این دو را با یکدیگر مخلوط کنیم

    پاسخحذف