پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

ستاره و پرگار : خط و عدد دو مقوله متفاوت اند هرچند هردو به ریاضی م...

ستاره و پرگار : خط و عدد دو مقوله متفاوت اند هرچند هردو به ریاضی م...: عالم دذانشمند این دو مکان در یک ساختمان قراردارند . کارائی متفاوت دارند شما نمی توانید این دو را تعویض کاربری دهید. فرض  کنید یکی هندسه ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر