پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

Ruler and Compass: ستاره و پرگار : عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم

Ruler and Compass: ستاره و پرگار : عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم: ستاره و پرگار : عالم دانشمند خوب بخوان و بفهم : گوش می شنود .چشم می بیند. دو وظیفه متفاوت با یکدیگر . من وتو نمی توانیم گوش رابه دیدن و چشم...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر