پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

عالم دانشمند بفهم

کپسول و شیاف بایکدیگر متفاوت اند .
هندسه و حساب هم بایکدیگر فرق دارند
حوزه عملیاتی این دو با آن دومتفاوت است
www.dinbali.com

۱ نظر:

  1. مبادا منتشر کنی مردم آگاه شوند
    آگاهی مردم با آجر شدن نان شما برابر است.

    پاسخحذف