پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

ستاره و پرگار : عدد رسم کردنی نیست

ستاره و پرگار : عدد رسم کردنی نیست: هرکس در هر لباس ودر هر مقامی عدد و رقم را رسم کند از ابله و احمق احمق تر و ابله تر است www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر