پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

خط و عدد دو مقوله متفاوت اند هرچند هردو به ریاضی مربوط اند

عالم دذانشمند
این دو مکان در یک ساختمان قراردارند . کارائی متفاوت دارند
شما نمی توانید این دو را تعویض کاربری دهید.
فرض  کنید یکی هندسه و دیگری حساب است .
www.dinbali.com
 حساب

 هندسه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر