پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

عدد گرد و دراز ندارد

عالم  دانشمند عدد گرد و دراز ندارد.
www.dinbali.com


۱ نظر:

  1. عالم و دانشمند بفهم
    کپسول و شیاف با یکدیگر متفاوت اند

    پاسخحذف