پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۲, دوشنبه

عالمان و دانشمندان جهان بدانند.هندسه مدرن تابع عقل و متکی به خلاقیت و نوآوری درون خویش است.

من  حسن دینبلی با قدرت علم و دانش به این نظریه باطل خط بطلان کشیدم
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: