پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۲, دوشنبه

Ruler and Compass: اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر ...

Ruler and Compass: اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر ...: نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر