پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۱۲, دوشنبه

Ruler and Compass: نظ ریه باطلی که همه علم و دانش را تحت تاثیر خود قر...

Ruler and Compass: نظ ریه باطلی که همه علم و دانش را تحت تاثیر خود قر...: چرا دانشمندان این نظریه باطل را پذیرفته اند؟ www.dinbali.com pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر