پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

Ruler and Compass: جبر را بشناسیم

Ruler and Compass: جبر را بشناسیم: جبر یکی از متفرعات ریاضی است .جبر ناتوان و فقیر است .عدداش راازحساب و اشکال اش رااز هندسه دریوزه گی می کند . بلاهت و حماقت است که ناتوانی ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر