پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

هشدار به علومستاره و پرگار دو ابزار اند .این دو  وسیله ساده و روان از عهده کارهای هندسی به شایستگی بر می آیند..هیچ علم و دانشی غیر از هندسه ستاره و پرگار ندارد.
ستاره و پرگار مختص به هندسه است .در هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده شود .بطور قطع و یقین آن علم وارد حوزه هندسه شده است.
وقتی علمی واردحوزه هندسه می شود باید باید باید تاکید  بر تاکید. رعایت قواعد ودستور العمل های هندسی رابنماید..
بنا براین باستاره و پرگار نمی توان برای هندسه ایجاد مزاحمت نمود.. از قواعد و مقررات اش خورده گرفت. زیرامزاحم صد در صد از قواعد و مقررات هندسه بیخبر و ناآگاه است.
 پس نباید برای نحوه بکار گیری دو وسیله دستور العمل بیجا صادر کرد و حد و حدودی قائل شد..
هندسه علم است و خود مختار است .هرکار ی راکه صلاح بداند بدون مشورت با بی خبر ونا آگاه سایر علوم خود به نحو احسن انجام می دهد .هندسه قادر است از پس تمام مشکلات خود برآید .
همچنان که از عهده مشکلات خود برآمدد و همه را به شایستگی حل و فصل نمود..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: