پست ویژه ستاره و پرگار

اصل : هر علمی که از ستاره و پرگار استفاده کند زیر مجموعه هندسه مدرن محسوب می شود.

نظریه غلط وباطلی که تا امروز بر تمام جوامع علمی حاکم بوده و علم و دانش را به سراشییب سقوط کشانده است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

نقاد محترم باوجدان و شرف .روش علمی ( LATIF) من در you tuob

این ترسیم همان شکلی است که در سایت من وجود دارد.. منتها من شکل راروشن تر و گویاتر کرده ام.
زاویه SRV سی درجه است .خط VS نصف خط VR است
دو خط الحاقی به قطر RL---FA هرکدام با خط VS برابر اند.
پس دو خط RL..AF با مماس RC برابر است .
طول خط  ALبرابر نصف محیط دایره است
چرا نصف محیط دایره است .
به اصل کشف شده مراجعه کنید..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: